מידעון חודש דצמבר

דברי המנהלת

חודש דצמבר מסיים את השנה העברית.

בחודש זה

Big image