עיתון הצדוקים

אלינה, גבריאלה, שי ביטון י/6

"עין תחת עין שן תחת שן"

בארץ ישראל בתוך כת הצדוקים התקיים משפט שבו נשפט אדם שרצח את אשתו מסיבה לא ברורה . השופטים הצדוקים החליטו בפה אחד שהאדם יקבל עונש מוות על כך שרצח אדם אחר. מכיוון שהצדוקים מאמינים ב"עין תחת עין שן תחת שן" כלומר שהתורה הטילה על החברה את החובה להמית פושעים. בנוסף לכך הם מאמינים בכך שאדם יכול לכוון את גורלם כך שאם הוא רצח אדם זה אומר שגורלו יהיה מוות כי לשמה כיוון.

הכהן הגדול

הכהן הגדול מבית צדוק התפטר מתפקידו ככהן גדול. המחליף שלו היה אמור להיות אדם מבית צדוק אך נבחר אדם שאינו מבית צדוק. הצדוקים התאכזבו שמשרת הכהן הגדול לא חזרה לבית צדוק . אפילו מקור שמם של הצדוקים הוא מהשם "צדוק" שהיה כהן בתקופת בית ראשון. אך למרות זאת עדיין שמרו על יחסים טובים עם שליטי בית חשמונאי ותמכו במשפחת החשמונאים.

במה הצדוקים מאמינים?

בעיני הצדוקים חשיבות המדינה היא עליונה התורה בחשיבות שניה. הם האמינו בתורה שבעל פה והקפידו על המצוות המעשיות האמינו כי הקדושה היא רק בקרב מעמד הכהונה. האמינו כי האדם יכול לכוון את גורלו ולא האמינו בתחיית המתים ובגלגול נשמות. טענו כי אסור לתורה להוות מכשול לקיומה של המדינה היהודית העצמאית כלומר המדינה עולה על החשיבות של התורה

במקורות חז"ל מפורש כי הצדוקים כפרו בהישארות הנפש לאחר המוות. בברית החדשה מוזכר דיון ברוח זו בינם לבין ישו, בו הם שוללים את קיומם של המלאכים. נכתב כי הצדוקים דבקו בתנ"ך אך הצדוקים דחו חלקים מהתורה שבעל פה התבססו בעיקר על זו שבכתב .