Ontbossing

Mc 15

Insecticiden & herbiciden

Insecticiden

Insecticiden is een chemisch bestrijdingsmiddel om insecten te doden. Meestal wordt het gebruikt in de landbouw, anders om ongedierte binnen huis uit te roeien. Er is een kans wanneer het op de huid van een dier komt dat er niet onmiddellijk van sterft, zoals de mens, het hier tientallen jaren aanwezig kan blijven. Dat kan gevaarlijk zijn om in te ademen. Het kan gevaarlijke gevolgen hebben. Denk hier bij aan de blokkering van zenuwen en spieren.


Herbiciden

Herbiciden s een chemische onkruidverdelger. Het is meestal bedoeld om een tuin onkruidvrij te houden. Er zijn verschillende soorten herbiciden. De één dood alleen het gedeelte van de plant dat bespoten wordt. De ander word langzaam helemaal verdelgt. Ook zijn er bepaalde herbiciden die in de bodem worden gespoten om aanwezige wortels te doden. Vooral door deze laatste hebben herbiciden negatieve gevolgen op biodiversiteit. Ook kan het water verontreinigen.


Conclusie

Insecticide kan in het milieu vooral gevaarlijk zijn voor insecten, en kan grotere dieren ziek maken. Hoe gevaarlijk het is word meestal bepaald op het diers grootte. Hoe groter, hoe minder gevaarlijk. Voor de mens betekent dit niet heel veel, een mens kan het voor een lange tijd met zich dragen maar loopt niet erg veel gevaar.

Herbicide is bedoeld als plantenvernietiger en is dus een gevaar voor verschillende planten. Gelukkig werken de meesten alleen op de planten waar ze op gespoten worden, maar een aantal soorten hebben effect op een hele omgeving, wat een stuk gevaarlijker is. De mens kan hier een beetje last van hebben omdat de mens groentes kan eten die beetjes herbicide in zich hebben. Dit kan tijdelijke ziektes opleveren, zoals misselijkheid.

Bodemerosie

Planten houden water vast. Maar wat nou als er geen bomen of planten zijn om het water vast te houden? Dan valt al het grond naar beneden. Dat noemt men bodemerosie. Bodemerosie wil zeggen dat de grond wegzakt omdat er geen bomen zijn die de grond vasthouden. Daarom is het dus niet handig om bomen te hakken. Als je de bomen dus weghakt zijn er geen bomen meer die het regen water vasthouden. Als het regenwater niet meer word tegen gehouden neemt het water de grond mee. Daardoor komen er scheuren in de grond. Bodemerosie lijkt op erosie alleen bij erosie slijt de grond weg door bijvoorbeeld water of vulkanen. Hieronder zie je 2 plaatjes. Bij de een zie je een voorbeeld van bodemerosie en bij de ander van erosie.


Zoals je kan zien is het bij erosie veel mooier dan bij bodemerosie. Dat komt ook omdat het bij erosie veel langzamer gaat. Water bijvoorbeeld gaat de hele tijd langs hetzelfde stuk waardoor het heel egaal word. Bij bodemerosie stort het allemaal in een keer naar beneden.

Voordelen biologische landbouwproducten

De meeste levensmiddelen worden in veel ontwikkelingslanden geproduceerd voor rijkere landen. Deze landen kennen veel specifieke problemen. Onder slechte omstandigheden en tegen lage lonen werken de mensen op de grote plantages. Overigens subsidiëren rijke landen de export van hun eigen landbouwproducten. Dit zorgt ervoor dat boeren in ontwikkelingslanden niet tegen lage kosten kunnen produceren en kunnen voldoen aan de handelseisen. Het aantal dodelijke slachtoffers valt 99 % in de ontwikkelingslanden wegens het gebrek aan bescherming van de arbeiders en de onwetendheid. Deze omstandigheden maakt het ontstijgen van de armoede moeilijk. Dit zal gevolg hebben op de productie en de mensen in de ontwikkelingslanden. De bestrijdingsmiddelen belast het milieu en ook het energieverbruik kan in de landbouw hoog zijn. Ook wordt het gebruik van verouderde en riskante middelen toegestaan in de landen, waardoor het milieu ernstig

vervuild raakt.


Veel producten komen vaak uit ontwikkelingslanden. Producten als palmolie en soja zijn veel gebruikte producten. Palmolieplantages leveren regelmatig problemen op voor de boeren. Het opzetten van plantages en zorgen voor nodige materiaal eist veel geld op. Ook zorgt de teelt van soja voor veel milieuproblemen. Door de uitbreiding van de teelt wordt er meer bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit heeft gevolg op de productie en de mensen in de ontwikkelingslanden.


De keurmerken helpen kiezen uit verschillende producten. Bio Equitable en Duurzaam Paling Fonds zijn keurmerken die zich vooral focussen op eerlijke handel. Hoe meer biologische landbouwproducten worden gekocht , hoe meer armoede zal dalen in de ontwikkelingslanden. Biologische producten worden als eerlijke prijzen voor boeren in ontwikkelingslanden gegarandeerd. De technische en financiële omstandigheden worden verbeterd. De politieke overheid streeft naar een duurzame globalisering. De werkgelegenheid en een wereldwijd aanbod van producten zal stijgen.