הגדת פסח

מגישה: סוניה ז6

  1. קרא בהגדה של פסח מהקטע:"עבדים היינו לפרעה במצרים" ועד מכות מצריים, קרא גם שמות א-ד

מצא שני ציטוטים המופיעים בהגדה ובטקסט המקראי והסבר במילים שלך


תשובה:

בְּחוזֶק יָד הוצִיאָנוּ ה' מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים" - כלומר שה הוציא את בני ישראל בחוזק מעבדות"

"בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה ה' לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם" -ה' עשה לי ניסים בצאתי ממצרים


2. תאר את הטקס הנערך במשפחתך, או מוכר לך ממשפחה אחרת, במהלך הקריאה של עשר המכות.

תשובה:

אצלנו במשפחה לא חוגגים את הטקס אלה עושים ארוחה ובא כל המשפחה משתתפת


3. סדר את המכות לפי סדר הופעתם, לכל מכה יש לצרף תמונה.

1. מכת דם

2. מכת צפרדע

3. מכת כינים

4. מכת ערוב

5. מכת דבר

6. מכת שחין

7. מכת ברד

8. מכת ארבה

9. מכת חושך

10. מכת בכורות

8. מכת חושך

מכת בכורות

בחר שתיים מעשר המכות וענה על הסעיפים הבאים:(בחר מכות שלא נלמדו בכיתה,לא לבחור מכת דם ומכת בכורות)

מכת צפרדע:

א.מראה המקום של המכה בתנ"ך. היכן כתובה המכה בתנ"ך.

"ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרות על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים, ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים" (פרק ח פס א-ב)


ב. תיאור המכה והנזק שגרמה. (בתשובותיכם התייחסו לנזק שגרמה המכה לחקלאות,סביבה ולאדם)

מן היאור החסר החיים, שהמית במכת דם את כל בע"ח שהיו בו יוצאים לפתע המוני צפרדעים מקרקרות

מארמון פרעה מתפרסות הצפרדעים על כל פני מצרים.

הן נכנסות בהמונתיהן אל בתי המצרים והן ניגשות אל קערות הבצק, אל הלחמים, אל הסירים, נדבקות אל האוכל ומכרסמות אותו כולל הן נכנסות אל התנורים הבוערים.

הצפרדעים נכנסו לבתים המוגנים ביותר, גם העשירים מבין המצרים אשר נעלו את ביתהם לא נמלטו מן המכה הצפרדעים ירדו לתהום ועלו ממנו עד לבתי העשירים.

הן כמובן לא ישבו בשקט אלה קפצו וקרקרו כל הזמן, הסבל של המצרים מהקרקור היה כל כך גדול עד שהם בכו..

היו מצרים שאפילו מתו מן הרעש.


ג. האם הייתה התראה(אזהרה) לפרעה לפני המכה?

כן, נכנס משה לארמונו של פרעה ומדבר אל פרעה בתקיפות "כה אמר ה' שלח את עמי ויעבדני ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים"

הקשה ליבו של פרעה והכריז שלא ישלח את בני ישראל.

למחרת חוזר על עצמו הסיפור במשך 23 ימים חוזר משה ומתרה בפרעה, ופרעה מסרב.

בפעם האחרונה נכנס משה בחצות היום אל פרעה והתרה בו לעיני כל שריו ועבדיו. כאשר לא התייחס פרעה אף להתראה זו, הלך אהרון ונטו את ידו על מימי המצרים, והנה מן המים התחילו לעלות צפרדעים.


ד. האם בני ישראל נפגעו מהמכה

לדעת רבי אברהם אבן עזרא, פשוטם של המקראות מורה כי המכות הראשונות: דם, צפרדע וכינים, וכן מכת שחין ומכת ארבה , פגעו במידה דומה בין במצרים ובין בעברים. אך הרמב"ם חולק על דעתו וסבור כי פשוטם של המקראות מורה שגם שגם במכות דם וצפרדע, שחין וארבה, לקו המצרים בלבד ולא העברים.


ה. מהי תגובת פרעה למכה ?

הוא קורא למשה ואהרון ואומר להם: "העתירו אל ה' ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את הם ויזבחו לה".


ו. מהן מסקנותיך? הסבר

מסקנותי הן שהמכה הייתה חזקה למדי וכולל היה כתוב שהצפרדעים היו גם נכנסים לגופם של המצרים


מכת חושך:

א. מראה המקום של המכה בתנ"ך. היכן כתובה המכה בתנ"ך.

"ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמים ויהי חשך על אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים" (פרק י פס כא)


ב. תיאור המכה והנזק שגרמה. (בתשובותיכם התייחסו לנזק שגרמה המכה לחקלאות,סביבה ולאדם)

לא חושך של של העדר אור בלבד, אלא חושך מוחשי ביותר שאשר למששו בידיים, ושום מקור אור אינו יכול לסלקו.

לאחר השקט של ההלם הראשוני, נשמעות צעקות מכל כיוון, ילדים מבהולים חיפשו נואשות אחר אימותיהם..

אנשים שהתעשתו מן ההלם, החליטו להשתדל ולהתקדם לעבר ביתם.

מצבם של אלו שנמצאו בבית לא היה טוב בהרבה, הם לא ראו מאומה.

בני המשפחה שניסו לגשש ולחפש אחד את השני, נתקלו בחפצים שונים מעדו ונפלו. יתכן שאף נפצעו מרסיסים של שברי כילים, אך לא ניתן היה כלל לראות את הפציעה, ובוודאי שלא לטפל בה.


ג. האם הייתה התראה(אזהרה) לפרעה לפני המכה?

לא


ד. האם בני ישראל נפגעו מהמכה

לא- לבני ישראל היה אור אשר מאיר יותר מן הרגיל גם בלילות.

האור מלווה את בני ישראל גם כאשר הוא נכנס לבית המצרי השרוי בחשכה.


ה. מהי תגובת פרעה למכה ?

עם סיום המכה, קורא פרעה למשה ואמר לו שליכו לעבוד את ה'.

פלא גדול הוא שפרעה קורא למשה מעצמו, לאחר שסרה המכה. הרי במכות הקודמות הוא ביקש לשלוח את בני ישראל רק כאשר היה עדיין סובל מן המכה, אך מיד לאחר שסרה המכה הכביד את ליבו.


ו. מהן מסקנותיך? הסבר

ניתן להסיק שמכת חושך הייתה קשה ונוראה כי פרעה היה קורא למשה רק כאשר היה סובל מן המכה.