Vraag je je ook af...

...hoe je je kind iets van geloof moet meegeven?

Waarom dit bericht voor jou?

Draag bij aan 'het beste jeugdwerkidee'. “Je hebt voor het jeugdwerk in jouw gemeente een goed idee en je kunt daarbij wel wat ondersteuning gebruiken. PGCJ Zuid-Holland (Provinciaal Gereformeerd Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk) ondersteunt per jaar twee vernieuwende initiatieven (financieel of met de inzet van een JOP medewerker). Beschrijf jouw idee hieronder zo goed mogelijk en leg uit waarom jouw idee voldoet aan de eisen die PGCJ Zuid-Holland stelt.”


En toen....

Dit bericht zette ons en met name Annette aan het denken. Vol enthousiasme dienden we het idee in om een ‘praatboekje’ te maken voor kinderen (4-12 jaar) en hun ouders. Hieronder vind je een korte omschrijving.


Welk idee stuurden we in?

Praatboekje...

Daarom willen we een “praatboekje” ontwikkelen voor kinderen en ouders. Het boekje moet vooral aanzetten om ouders en kinderen met elkaar te laten praten over geloof en eigen geloofsleven. Een praatboekje, met vaste opbouw (open en gesloten vragen) en altijd een variërend onderwerp met betrekking tot geloof.


Vragen, geen antwoorden...

Expliciet noemen we hier ‘vragen’, niet ‘antwoorden’. Kinderen zijn heel goed in vragen stellen en misschien nog wel beter in antwoord geven. Kinderen staan vragend en onbevangen in het leven. Het praatboekje zou ruimte kunnen geven aan vragen die samenhangen met leven, geloven, kerk.


Aanknopingspunten voor gesprek...

In het dagelijks leven een plek creëren waar kinderen en hun ouders aanknopingspunten vinden om in gesprek te gaan. Een inspirerende plek voor kinderen én ouders! Een boekje zonder antwoorden dus, minimaal 52 bladzijden om in ieder geval elke week met je kind in gesprek te gaan, bij voorkeur bij het naar bed gaan.


Zoek je ook naar vormen om te praten over wat er echt toe doet? Wij zijn een hulpmiddel voor jou aan het ontwikkelen en jij kan meehelpen!

We stellen onszelf ten doel om eind 2013 het boekje van de drukpers te laten rollen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig! Jouw bijdrage is heel waardevol, want….

- Je bent opvoeder en dus ervaringsdeskundige.

- Je kunt ideeën aandragen voor te behandelen onderwerpen in het boekje.

- Je bent denktank in creatieve vormen.

- Je bent klankbord voor wat bedacht en uitgevoerd wordt.

Ons doel is om een mailcirkel te creëren waarbinnen jij je bijdrage, gedachten, ideeën en feedback kunt achterlaten.

Met die ideeen gaan wij verder, stellen we bij, voegen we toe en breiden we uit.


DUS....

MAIL ONS ALSJEBLIEFT ALS JIJ WILT BIJDRAGEN! WEBMASTERLUXMUNDI@GMAIL.COM


Annette Bronkhorst - chief editor

Ds. Jan Visser - editor

Wilco van Snippenberg - editor

Lux Mundi Jeugdwerkidee

Lux Mundi wil een open en betrokken gemeente zijn, waar jong en oud zich thuis voelen, die zorgzaam is naar elkaar en naar anderen en die leeft, leert en getuigt uit Gods Woord van liefde.