לוקחים 30 שניות למחשבה..

שמירה על פרטיות ברשת

כיצד ננצל 30 שניות באופן מיטבי? נפעיל שיקול דעת בעת פרסום תכנים ברשת!

30 שניות למחשבה...

1.סוף מעשה במחשבה תחילה - ברגע שהעלנו לרשת תכנים ושיתפנו אותם עם אחרים, הם כבר לא בבעלותנו הבלעדית, ואין לנו אפשרות לשלוט בהם או לדעת למי יגיעו ומה השימוש שייעשה בהם וזה עלול לפגוע בנו.


2. שמירה על המוניטין הדיגיטאלי - ישנה חשיבות רבה לאופן בו אנחנו בוחרים להציג את עצמנו ברשת. דברים שאנחנו מפרסמים עלולים ליצור רושם מוטעה, לקשור אותנו עם התנהגויות בלתי הולמות ולהשפיע על דעתם של אחרים לגבינו. ישנה חשיבות לכך שדברים שאנחנו מפרסמים יהיו חיוביים ואמתיים.


3. משמעות המילה הכתובה - למילה הכתובה יש עוצמה גדולה לא פחות מזו של המילה הנאמרת. מילים המתפרסמות ברשת זוכות לתפוצה רחבה ומהירה. על כן, עלינו להפעיל שיקול דעת בזמן שאנו מפרסמים תכנים שונים באמצעות הרשת. עלינו לבחון כל מילה ומילה לפני שנאשר את מה שכתבנו.

Hebrew Jigsaw Assembly for 8 10 year olds