NOWOCZESNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA

W KREOWANIU POLITYKI ZATRUDNIENIA I ROZWOJU PRACOWNIKÓW

Bezpłatne warsztaty

Do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim osoby, które są odpowiedzialne za kształtowanie polityki zatrudnienia i rozwoju w firmach i organizacjach. Szczególnie zapraszamy osoby zarządzające w firmach, menedżerów i pracowników działów HR oraz osoby zarządzające zespołami pracowników.

Udział w warsztatach to okazja do:

  • Zdobycia wiedzy na temat współczesnych potrzeb pracowników z uwzględnieniem różnic generacyjnych.


  • Zdobycia wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu - narzędzi coachingowych i narzędzi wspierających Work Life Balanced.


  • Przećwiczenia wybranych narzędzi coachingowych i wspierających Work Life Balanced i doświadczenia na sobie ich działania, korzyści i ograniczeń jakie niesie ich stosowanie.


  • Uświadomienia sobie znaczenia stosowania nowoczesnych narzędzi coachingowych i narzędzi Work Life Balanced w kształtowaniu polityki zatrudnienia i rozwoju wspierającej lojalność, zaangażowanie oraz wzrost motywacji pracowników do pracy.


  • Otrzymania, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, interaktywnego "Podręcznika coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego". To nowoczesny, kompleksowy i prosty w użytkowaniu materiał kształtujący i rozwijający warsztat pracy, dostarczający niezbędnych treści, narzędzi i inspiracji z zakresu nowoczesnych metod zarządzania.

Prowadząca:

ALEKSANDRA KUŹNIAK – Strategic & Project Manager, Psycholog Zarządzania


Menadżer czerpiąca swoje doświadczenia z kierowania branżowymi organizacjami zawodowymi i grupą kapitałową firm biznesowych. Pracuje na co dzień z firmami i organizacjami wspierając je kompleksowo w zakresie zarządzania strategicznego i projektowego. Z pasją angażuje się we wszelkie działania usprawniające funkcjonowanie organizacji oraz wspiera menedżerów i właścicieli firm w ich skutecznym działaniu i rozwoju osobistym i zawodowym pracując jako coach i mentor. Aktywnie działa na rzecz profesjonalizacji rynku pracy i wdrażania rozwiązań zapewniających Work Life Balanced. Z wykształcenia psycholog zarządzania o specjalności: zarządzanie zmianą.

Prywatnie miłośniczka piękna, kotów i dalekich podróży. Kinomaniaczka. Pasjonatka spotkań i rozmowy z drugim człowiekiem.


Więcej: pl.linkedin.com/pub/aleksandra-kuźniak/47/299/743/

26 marca 2014, godz. 9.00 - 16.00

Kraków, Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15

W programie:

1. Prezentacja "Interaktywnego podręcznika coachingu godzenia życia zawodowego
i rodzinnego"

Prezentacja pierwszego w Polsce, kompleksowego materiału szkoleniowego, wzbogacającego warsztat pracy osób planujących rozwój pracowników w organizacji oraz osób zarządzających zespołami i kształtujących politykę zatrudnienia i rozwoju w firmie. To obszerny zbiór nowych narzędzi oraz wartościowe źródło informacji o tym, jak wspierać ludzi w harmonijnym łączeniu pełnionych ról osobistych i zawodowych. Na warsztatach każda osoba otrzyma egzemplarz podręcznika do własnego użytku.

2. Współczesne potrzeby pracowników

Przedstawienie zmian jakie zachodzą we współczesnym społeczeństwie i wynikające
z tego różne potrzeby pracowników z uwzględnieniem różnic generacyjnych.

3. Nowoczesne narzędzia stosowane w zarządzaniu

Przedstawienie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu - narzędzia coachingowe i narzędzia wspierające Work Life Balanced oraz przećwiczenie wybranych narzędzi i doświadczenie na sobie ich działania, korzyści i ograniczeń jakie niesie ich stosowanie.

4. Znaczenie nowoczesnych narzędzi zarządzania w kreowaniu skutecznej
i dostosowanej do potrzeb pracowników polityki zatrudnienia i rozwoju

Dyskusja na temat znaczenia stosowania nowoczesnych narzędzi coachingowych
i narzędzi Work Life Balanced w kształtowaniu u pracowników postawy lojalności wobec firmy, zwiększenia motywacji do pracy i większego ich zaangażowania w rozwój firmy.