פחממנים

עידן מנור, עומר מסר ואיליי שוסטק

מהם פחממנים?

פחמימן(ביחיד) הוא תרכובת אורגנית המכילה אך ורק אטומי פחמן ומימן

תרכובות פחמן

את תרכובות הפחמן ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות :

1.אלקָנים(CnH2n+2)

2.אלקֶנים(CnH2n)

3.אלקִינים(CnH2n-2)

דוגמאות לחומרים :