Planet Europe

Roemenië

De familie

Mohammed en Samba gaan naar Roemenië. Mohammed is de presentator van Planet Europe. Samba is een cabaretier en gaat met Mohammed mee op reis naar Roemenië.  Samba blijft voor een paar nachten bij een familie slapen in Boekarest. De familie bestaat uit Katalina, Daniela, Ana en Meldin. Katalina is een meisje van 16 jaar die groot fan is van Avril Lavine, Daniela is de moeder van Katalina. Ana en Meldin zijn vriendinnen van Katalina en wonen bij hun in omdat ze daar studeren. Katalina ’s vader werkt in Engeland en komt om de zoveel weken weer even naar huis. Katalina ’s vader werkt daar omdat ze anders niet rond zouden komen.

Zwerfjongeren

Mohammed gaat naar het parlement en heeft een gesprek met Daciana. Daciana gaat over de zwerfjongeren in Roemenië. Mohammed stelt een aantal vragen aan Daciana. Vragen zoals waarom zijn er zoveel zwerfjongeren in Boekarest? Daciana vertelde dat er vaak geen plek voor is bij de ouders of de ouders zijn overleden. Zwerfkinderen worden van straat afgehaald en worden in tehuizen gestopt en krijgen school, maar veel kinderen willen dit niet en lopen weg. Daciana vertelde dat ze er veel aan willen gaan doen, maar dat ze dan eerst met de ouders zouden moeten gaan praten, zodat de kinderen gewoon thuis kunnen wonen.

Roemenië