Marketingmix

Verschil 4 C's - 4P's

Costumer Solution

Consumentenoplossing. Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij veelzeggend, maar wel vanuit consumentenvisie. Een productvoordeel is namelijk pas een verkoopargument als het op de bewuste consument van toepassing is.

Product: Om wat voor product of dienst gaat het?
Big image

Cost to Consumer

Kosten voor de consument. Het gaat nu niet meer alleen om de prijs van het product of de dienst, maar ook om alles wat het de consument verder kost. Is het duurzaam (bijv. chocolade) verbouwd? Wat kost het me om bij de winkel te komen? Heeft het (vervelende) consequenties voor mijn dagelijks leven? Elke consument maakt hierin zijn eigen berekening op basis van zijn eigen waarden.

Prijs: Wat is de prijs van het product of de dienst?
Big image
Customer Acquisition Cost vs. Average Customer Value

Convenience

Gemak van de klant. De moderne klant wil vooral gemak. Het aanbod is groot en zijn tijd is kostbaar. Als een klant veel moeite moet doen om aan een product of dienst te komen, haakt hij snel af. Dit geldt uiteraard niet voor specialty goods. Een winkel of webshop die thuis bezorgd, tijdens avonduren, steekt in op het gemak van de klant.

Plaats: Waar kan de consument het product of dienst kopen en hoe komt het daar (via welk distributiekanaal)?
Big image

Communication

Communicatie. In de nieuwe marketingmix gaat het niet alleen om het promoten van het product of de dienst, maar een klant wil inspraak. Interactie wordt steeds belangrijker. Klanten moeten genoeg informatie (het liefst online) kunnen vinden, gemakkelijk klachten in kunnen dienen en op een laagdrempelige wijze contact kunnen zoeken. Communicatie omvat in deze mix ook alles wat met communicatie te maken heeft.

Promotie: Hoe wordt het product of de dienst onder de aandacht van consumenten gebracht om de verkoop te stimuleren?
Marketing communications: The scope
Big image
Gemaakt door Jeffrey Westra