Hospital Cantón Soriano

Especialistes en cirurgia

L'infart Agut de Miocardi

És la mort del teixit cardíac, causada per una disminució o interrupció de la circulació coronària degut a la formació de plaques d'ateroma.