TEADMUSLOOME

Mis? Kellele? Miks?

MIS?


Teadmusloome (knowledge building) on protsess, mille käigus läbi koostöö, arutelude, ajurünnakute, argumenteerimise ja projektitöö sünnivad uued teadmised ja tulemused. Teadmusloome tulemusi jagatakse alati teistega ja selle kohta antakse loojatele tagasisidet. Teadmusloome mõiste pärineb Bereiterilt ja Scardamalialt (1993).
Big image

KELLELE?

Teadmusloome on oluline igas valdkonnas töötavatele ja õppivatele inimestele, kes on huvitatud millegi uue loomisest, arendamisest ja kasutamisest.
Big image

MIKS?

Iga uus on unustatud vana....EDASIVIIV JÕUD! :)
Big image