x stream

dagdeel 2 door Mieke en Martha

Martha, terugblik eerste dagdeel 15 minuten

Terugblik:Schrijf in 1 zin in je gele boekje wat we de vorige les gedaan hebben. Vraag 1 cursist naar voren die 5 andere cursisten vraagt wat ze opgeschreven hebben. Samenvatting door deze cursist in 1 zin.


OR code dag 2 bekijken


Mieke, de A en C cursist 30 minuten

pag 20 uit pakket Albert. Deze doorlezen, Daarna links de A cursist/ rechts de C .waaruit blijkt dat? geef mij eens voorbeelden? Ben je dat elke dag? Waarom wel/Niet


cursist maakt in 3 tallen de vragen 4,5,en 6 .Antwoorden op flaps schrijven . Drie van de 8 groepen laten vertellen wat ze opgeschreven hebben.
Martha, jij als cursist/ werknemer van de 21e eeuw 45 minuten

Filmpje: Wist je dat? bekijken. daarna onderstaande vragen maken


1. Geef een voorbeeld uit jouw leven nu, waaruit blijkt dat je al een cursist bent van de 21e eeuw?

2. Geef een voorbeeld waarin duidelijk wordt, dat je (nog) achterloopt in de 21e eeuw?

3. Ben je tevreden met waar je nu staat? Licht toe?

4. Als je weet dat je achterloopt, wil je dan nog iets veranderen, of vind je het goed zo? Licht toe.

Nog eens het Filmpje Wist je dat?

Kijk nog eens naar je antwoorden.Ga je deze aanpassen, waarom wel/niet?

bespreek deze uitkomsten in groepjes van 3

(huiswerk) Opdracht :Maak een visitekaartje ; Wie ben je nu (in de 21e eeuw), of wat heb jij met de 21e eeuw?Mieke; van blauwdruk naar feedback 45 minuten

Mieke laat spel GTA zien , zoveelste uitgave, kosten 230 miljoen. Waarom is dit spel gemaakt? (sneller, mooiere beelden, de personen kunnen meer) GTA is een voorbeeld van een feedback product.

Vervolgens een boek uit de 'oude keuken'. De recepten die je hierin vindt zijn de basis.Dit is een voorbeeld van een Blauwdruk product.


Maak in een groepje van drie de volgende vragen en beantwoord deze in een Smore, Wordle of Gloster. Je hebt hiervoor 30 minuten de tijd.


1.Bedenk drie voorbeelden van een blauwdruk product ; wat zijn voor- en nadelen van een blauwdruk product?

2.Zoek twee 'blauwdruk' bedrijven in je eigen werkveld. Welke eisen stelt een dergelijk bedrijf aan jou als werknemer?

3.Bedenk drie voorbeelden van een feedback product; wat zijn voor- en nadelen van een feedback product?

4.Zoek twee ' feedback'bedrijven in je eigen werkveld.Welke eisen stelt een dergelijk bedrijf aan jou?

5. Bij welk bedrijf wil jij het liefst werken? Kun je duidelijk maken waarom?


Martha , afronden en afspraken

Korte memo over vandaag; Geleerd, ervaren, nieuw was....


QR code derde dagdeel

Producten ; visitekaartje en gloster,smore of wordle sturen naar Mieke