שבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ז

חומרים ופעילויות

Big image
דברו יפה כתבו חכם2

דברו יפה, כתבו חכם

בית ספר ניצנים ר"ג

הרצאות מקוונות

נפגשים ברשת - מפגשים מקוונים סינכרוניים - מגוון הרצאות בשבוע הלאומי

מצגת לחדר מורים

קיר שיתופי להצגת תוצרי תלמידים של בתי הספר

אתם מוזמנים לשתף אותנו בתוצרים התלמידים

טופס דיווח

יש לדווח על הפעילויות בטופס דיווח עד התאריך 13.02