חרם

עבודה במעגלי שיח

הגדרה לחרם- נידוי אדם מסוים מחוץ לחברה והימנעות מכל קשר עמו, לפעמים תוך כדי הימנעות ממתן שירותים מסחריים או קהילתיים עבור

בעבודה התחלנו עם ההגדרה, אחר כך עשינו הצגה שיש בה חרם,עשינו כמה הפסקות ונתנו לכיתה שאלות לדיון על ההצגה, וגם עשינו שמש אסוציאציות והכיתה אמרה דברים שהם חושבים על המילה חרם.

דוגמאות לחרם- ילדה בכיתה שברים על ילדה אחרת אומרת לכל הכיתה לא לדבר עם הילדה שהיא בריב איתה והילדה שלא מדברים איתה בעצם עושים עליה חרם כי לא מתייחסים אליה.