למה חופשה דווקא בישראל?

אילו תרבויות נמצאים בישראל? מתן ואורי .ד.

התרבות הצ'רקסית

התרבות הצרקסית מדוברת בשני ניבים אדיגית המכונה גם צ'רקסית מערבית המדוברת היותר מחצי מיליון איש מהעולם והקברדינית מכונה גם צ'רקסית מזרחית המדוברת בפי כמיליון איש מהעולם.

דת: מרבית הצ'רקסים ברחבי העולם הם מוסלמים סונים, במאה ה16 התאסלמו רוב הצ'רקסים כתוצא מהשפעתם של אנשי דת עות'מאנים.

תרבות אירוח: הצ'רקסים מתייחסים לאורח כאל אורח לא רק של המשפחה המארחת אלה של כל הכפר.

המארח חייב לעשות כל דבר שהאורח יבקש גם עם האורח אויב שלהם אם הוא נכנס הביתה הוא אורח שחייבים לשרת.

אם המארח יבקש מהאורח לעשות דבר מה דבר זה נחשב חרפה.

התרבות הדרוזית

דת הדרוזים היא סודית וידועה רק לחכמי העדה שאר ההדיוטות (בורים) אינם מכירים את העדה. ספרי הדת הדרוזים שמהם נלמדים רזי הדת נקראים אגרות החוכמה. הספרים מועתקים אך ורק בכתב יד הנכתב על קלף על ידי סופר המוכשר לכך. והם נשמרים בסוד ע"י העוקאל (חכמי העדה) וכך הם חמשת חומשי ספרי.

עיקרי הדת: רב החוקרים בעיקר חוקרים צרפתים שהגיעו לכתבי הקודש הדרוזיים אחרי דיכוי המרידה בהר הדרוזים ובהם:מונתיאזם ואיסור על פגאניות

2: אמונה בגלגול הנשמות

3: קבלת עשרת הדיברות ובראשן "לא תרצח" "ולא תנאף"

4: כיבוד כל הנביאים הראשונים שהופיעו ביהדות, בנצרות ובאסלאם ואמונה בחמשת הנביאים הדרוזיים ובראשם יתרו מונוגמיה.

Big image

התרבות הבדואית

אצל רוב הבדואים הנדידה היא המידה רבה מאוד בצפון ישראל נעלמו כליל רוב אוהלי הבדואים.

נדידה: הנדידה נעשת לפי עונות השנה בתחום מוגבל לכל משפחה בדואית מוגדר.

כמעט כל הבדואים הם מוסלמים (כל הבדואים בישראל הם מוסלמים) וכמעט כולם דוברים ניבים שונים של ערבית.

עד תחילת המאה העשרים, ישבו רוב השבטים הבדואים מחוץ לתחום שלטונן של מדינות, ממלכות ואימפריות ששלטו באזור.חלק חשוב מכלכלת הבדואים, ובעיקר הבדואים הנודדים, מבוסס על גידול גמלים וצאן. הגמל מסתפק במועט בתנאי המדבר הקשים, ומביא תועלת רבה לבדואים. התועלת היא לא רק בשרותו אלא גם בתוצרתו.

Big image
צרקסים ישראלים
בדואים
סרט תעודת זהות - דרוזים