השפעת חום על חומרים

מגישות : שיר לוי ונועה אביצרור

הגדרה:

אנרגיית החום של הגוף היא אנרגיית התנועה של החלקיקים מהם בנוי הגוף.

כאשר גוף מקבל אנרגיית חום מהסביבה המהירות הממוצעת של החלקיקים עולה, כתוצאה מכך עולה אנרגיית התנועה דבר המתבטא בירידת טמפרטורת הגוף.

כאשר גוף מוסר אנרגיית חום לסביבה מהירותו הממוצעת של החלקיקים יורדת, כתוצאה מכך יורדת אנרגיית התנועה, דבר המתבטא בירידת טמפרטורת הגוף.

הסבר:

גז-כאשר נחמם גז(בכלי סגור)נפח הגז יגדל. הוספת החום גרמה להגדלת אנרגיית התנועה של החלקיקים : המהירות שלהם תגדל, קצב ההתנגשויות תגדל, עוצמת ההתנגשויות תגדל ובנוסף לחץ על דפנות הכלי תגדל.

המסה לא משתנה מפני שמספר החלקיקים לא משתנה.

נוזל-כאשר נחמם נוזל, נפח הנוזל יגדל במעט. הוספת אנרגיית החום גרמה להגדלת אנרגיית התנועה של החלקיקים: מהירותם גדלה, כוחות המשיכה הוקטנו וכתוצאה מכך המרחק בין החלקיקים גדל במעט ונפח הנוזל גדל.

הממסה לא תשתנה כיוון שמספר החלקיקים לא ישתנה.

מוצק-כאשר נחמם מוצק נפחו יגדל במעט. הוספת אנרגיית החום גרמה להגדלת אנרגיית התנועה של החלקיקים: עוצמת התנודה גדלה וכוחות המשיכה נחלשו, כתוצאה מכך המרחק בין החלקיקים גדל במעט ונפח המוצק גדל במעט. המסה לא השתנתה מפני שמספר החלקיקים לא השתנה.

Big image
לידי המורה דרור יובל, מועד הגשה: 8.3.15