הערכה חלופית בבית הספר

התנסויות, התלבטויות וחידושים

למה כדאי לנו?

מעניין, מאתגר, אחר, מגוון, מתאים לנטיות וכישורים שלא תמיד באים לידי ביטוי בכתה, חומר לימוד יותר קרוב לתלמיד, מאתגר את המורה, לא חייבים להיות רק בחדר הכתה.

אז איך מתחילים? מה עושים?

http://www.brancoweiss.org.il/1036/237.htm


חושבים - מה מעניין אותי ואני רוצה לדעת יותר - מתוך החומר הנלמד במקצוע.

שואלים שאלות

משערים תשובות

מתכננים את התהליך

קוראים, מראיינים, מצליבים מידע, מתצפתים, יוצאים לביקור. סיור וכו'

מסכמים מה יודעים ומה עוד צריך לדעת

מכינים תוצר סופי

הצגת מאמר - ההשפעה של שימוש בהערכה חלופית על הישגי ועמדות התלמידים