מטלה באזרחות- הפרת זכויות האדם

מגישים- הראל גרושקה, תומר בטיטו, גילעד יעקב ויועד שירה-ט'2

שאלת חקר-

כיצד נוכל להעלות את המודעות בפגיעת הזכות לשוויון באפליית ילדים אתיופים?

תליה בלוח מודעות

כאשר אנחנו הסברנו וחילקנו בדואר נשאר לנו מספר קטן של פליירים אז תלינו לציבור הרחב

חלוקת פליירים

כאן יועד מחלק פליירים ברחוב על אפליית הילדים האתיופים ומסביר עליו

חלוקה בתאי הדואר

כאן אנחנו מחלקים בתאי הדואר פליירים