Huis Ter Zeijen

07-01-2016

Voortgang Huis Ter Zeijen

Deze week is er in overleg met de gemeente besloten om de bouw van Huis Ter Zeijen te starten in de zomer. Na verwachting zal het bewoonbaar zijn in begin 2018.

Over Huis Ter Zeijen

Op het erf Huis te Zeijen komen 16 levensloopgeschikte, duurzame woningen, voornamelijk bedoeld voor de doelgroep senioren. Het unieke van dit project is de koppeling tussen een Bed and Breakfast en de 16 woningen. De service en dienstverlening wordt door de B&B verstrekt. Thuiszorgorganisatie Beter thuis wonen bemand het zorgsteunpunt dat aanwezig is op het erf Huis ter Zeijen. Op deze manier worden wonen, toerisme en zorg aan elkaar verbonden. Door de verbinding van deze verschillende activiteiten is een rendabele bedrijfsvoering mogelijk, zelfs op kleine schaal. Bewoners in het dorp Zeijen kunnen ook gebruik gaan maken van deze dienstverlening. Beter thuis wonen gaat uit van dorpszorg. Ondertussen hebben zich al zorgmedewerkers uit Zeijen aangemeld die graag hun diensten in eigen dorp aanbieden. Op het terrein van wonen, zorg en toerisme ontstaat nieuwe werkgelegenheid.