בערוגת הגינה

חיים נחמן ביאליק

השיר בערוגת הגינה של חיים נחמן ביאליק

זה שיר המדבר על האחר הוא האני כי יש בשיר קטעים שקשורים לאחר הוא אני
בערוגת הגינה - שיר ילדים - הופ! שירי ילדות ישראלית