עשרת הדיברות

מגישות: הדר שטח ורוני בראל כיתה: ח3

ענן מילים

משה בראי האומנות שכבות מידע

עשרת הדיברות כולל הסברים

מבט ממוקד על דיבר

סיכום העבודה:

למדנו בעבודה על עשרת הדיברות ועל משמעות כל דיבר. בנוסף, רצינו להציג את הדיבר "שמור את יום השבת לקודשו" כדי להציג את חשיבות יום השבת. בזמן תהליכי העבודה למדנו עוד יותר על היום החשוב הזה והוסיף לנו ידע על עשרת הדיברות בהסתכלות על תמונות וסרטונים. למדנו להשתמש בתוכנות חדשות והיה כייף לעשות את העבודה.