City Yoga Lessons

זיהום אוויר בעקבות פליטת עשן מכלי רכב

ככל שיש יותר רכבים ואנשים לא משתמשים בכלי תחבורה ציבוריים יש יותר פיח ועשן המזהם את האוויר.