IDADE MEDIA

María Eduarda Alves De Souza

DEFINICIÓN

A Idade Media, tamén coñecida como a medioevo, comezando coa caída do Imperio Romano do Occidente (en 476) e alcanza, dependendo do historiador, ata o descubrimento de América (1492) ou a caída do Imperio Bizantino ea invención de print (1453).

A Idade Media en Europa

O inicio da Idade Media

No século III, o Imperio Romano entrou en crise e a autoridade do emperador non era respetada en moitas provincias.

No ano 476, o emperador romano foi derrotado polos pobos xermánicos e desapareceu o Imperio.

Os pobos xermánicos fundaron reinos nas antigas provincias romanas de Europa.

O cristianismo converteuse na relixión dos novos reinos.

Big image

O feudalismo en Europa

Tras a caída do Imperio, entro en crise e moitos habitantes da cidades foron ao campo na busca de seguridade.  • O rei, era a máxima autoridade de cada reino. Os vasalos xurábanlle fidelidade na ceremonia de vasalaxe.
  • Os nobres vivían nos seus feudos onde gobernaban e podían fixar impostos sobre os campesiños.
  • A igrexa era tamén propietaria de terras, que se organizaban arredor dos mosteiros.
  • Os campesiños traballaban as terras dos nobres e da igrexa a cambio de proteción.

Big image

O rexurdir urbano medieval

A partir do século XI recuperóuse a vida comercial en Europa. As principais feiras e mercados celebrábanse nas cidades, que aumentaron a súa poboación. Ademais de centros comerciais as cidades medievais eran:


  • Centros artesanais: Estaban asociados en gremios, que agrupaban traballadores dun mesmo oficio, coma os teceláns, os prateiros ou os ferradores.
  • Centros culturais e relixiosos: Tamén se construíron igrexas e catedrais seguindo novos estilos artísticos e arquitectónicos, como o románico e o gótico.

Big image

A Idade Media en España

As invasións xermánicos e o reino visigodo

Ao comezos do secúlo V, a Península Ibérica polos pobos xermánicos. Primeiro chegaron os suevos, os vándalos e os alanos, que se repartiron Hispania. Pouco despois chegaron os visigodos, que se instalaron no centro peninsular.


Cando caeu o Imperio romano, os visigodos asumiron o poder na Península e fundaron un reino con capital en Toledo que durou ata o século VIII.

Big image

Al Andalus

Os árabes eran un pobo que practicaba unja relixiòn diferente do cristianismo0.

*A vida urbana

*O desenvolvemento da agricultura

*O desenvolvemento cultural

Big image

os reinos cristians

o primero que se fundou foi o de Asturias, que poco despos se converteu no reino de León.

*O rei

*Os nombres

*A igrexa

*Os campesiños

Big image