הפלסטיק

רונית - ה'3

המצאת הפלסטיק

המצאת הפלסטיק הינה אחת ההמצאות החשובות של האדם.
את מוצרי הפלסטיק הראשונים יצרו לפני כ–100 שנים.

הפיקו אותם מחומרים טבעיים כדוגמת קזאין (מצוי בחלב) ותאית (מצויה בצמחים).

מקזאין הפיקו מוצרים שונים לשימוש ביתי
ומתאית הפיקו את הצלולואיד לסרטי צילום.

את רוב מוצרי הפלסטיק מייצרים מחומרים שמקורם בנפט גולמי.
הנפט הגולמי הוא חומר טבעי. מנפט גולמי מייצרים חומרים פלסטיים
מלאכותיים המשמשים לייצור מוצרי פלסטיק.

מוצרי פלסטיק