מבוא לתנך, סיכום על כל הקבצים

גבי יסלסון

Big image

מבנה התנך

התנך מחולק ל3 קבצים: תורה, נביאים, כתובים. כל חלק מחולק לספרים. כל ספר מדבר עלגיבור או על תקופה מסויימת.

התנך כולל יצירות המדברות כל התקופה: מבריאת העולם, לכיבוש הארץ, לבריחה. התורה והנביאים מסודרים לפי סדר כרונולוגי, אך לעומת זאת הכתובים, מסודרים לפי קבוצות.

כל ספר מדבר על תקופה של בערך 1-2 דורותת ובדך כלל הגיבור הוא בנו של הגיבור הקודם.

עכשיו נעבור לחלקים.

תורה

התורה כוללת 5 ספרים:בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ודברים.

התורה מדברת על התקופה מבריאת העולם ועד יציאת מצריים.

בספר בראשית מסופר על התקופה מבריאת העולם ועד שלטון המצרים.

מדובר על: בריאת העולם,אדם וחווה,תיבת נוח, מגדל בבל, תקופת האבות ועוד

בספר שמות מדובר על תקופת יציאת מצרים: משה,עשר המכות, והבריחה דרך נהר הירדן.

בספר ויקרא מדובר על חקיקה וחתימת לוחות הברית.

בספר במדבר מדובר על ההליכה במדבר.

בספר דברים מדובר על ההליכה הראשונה לערץ כנען.

Big image

נביאים

בנביאים מדובר על כיבוש ארץ כנען עם נביאים שונים

בכל ספר מדובר על נביא אחד, והוא בדרך כלל באורך של דור.

הנביאים מחולקים ל2 קבוצות: נביאים ראשונים ונביאים אחרונים.

נביאים ראשונים מדברים על התחלת כיבוש הארץ,

ואילו נביאים אחרונים מדברים על סי=גירת המקומות הקטנים, והבריחה

הספרים הם:

שופטים-מדבר על תקופת השופטים (אין נביא!)

וכל השער מדברים על הנביא שבשמם:

יהשוע

שמואל א ו ב (ב זה על דוד המלך)

מלכים (על שלמה)

ובנביאים האחרונים:

ישעיה

ירמיה

יחזקל

תרי עשר:

הושע

יואל

עמוס

עובדיה

יונה

מיכה

נחום

חבקוק

צפינה

חגי

זכריה

מלאכי.

Big image

כתובים

הכתובים מכילים אוסף של יצירות ספרותיות, לא בהכרך על התקופה.

קובץ זה מחולק ל3 חלקים:

ספרי אמת:תהילים משלי ואיוב

5 המגילות:שיר השירים, רות, איכה, קהלת, אסתר.

ושאר הספרים:דניאל, עזרה ונחמיה, ושיר השירים

בספר תהילים יש אוסף של מזמורים ספרותייםת, לא בהכרח הסטוריים.

5 המגילות הן מגילות ספרותיות והסוריות אשר מדברות על גיבורים (כמו נביאים)

וקוראים אותם בחגים.

דניאל ועזרא-נחמיה גם מדברים על גיבורים, ואילו שיר השירים זו יצירה ספרותית