משוב רפלקטיבי להשתלמות תיקשוב

סיגל קינן

כללי

קורס תקשוב בהנחיית רבקה גריינר.

בקורס נלמדו כלים תקשובים לצורך העשרת עבודת ההוראה.

Big image

Photo-Story

Big image

אוירה, תחושות ורגשות במהלך המפגשים

השיעורים התנהלו באופן נינוח ומקצועי.

ניתן מענה לצרכים שהועלו ע"י צוות המורות.

מבחינה טכנית= לעיתים בעיות בגלישה .קצב גלישה איטי.

יחד עם זאת. למרות הקשיים. הופגנה תושיה ונמצאו פתרונות מתאימים.

אפשרויות היישום בתכנים שנלמדו

בתהליך ההוראה שולבו הטכנולוגיות שנלמדו. דבר שתרם והעשיר את הליך ההוראה בכתות.
אלון אולארצ'יק - בחור אנלוגי בעולם דיגיטלי

בנימה אישית...

תודה!