Màquines simples i compostes

Coneixem les estructures i màquines

Màquines simples

 • Una màquina simple és un artefacte mecànic que transforma un moviment en un altre diferent.


 1. La palanca: La palanca és una barra rígida que recolza en un punt, el punt de suport, per a transmetre una força per a véncer la càrrega de l'objecte que hi ha a l'extrem.
 2. El pla inclinat: Serveix per a pujar o baixar objectes amb menys esforç.
 3. El caragol: És un pla inclinat enrotllat sobre un eix o un cilindre.
 4. El tascó: S'obté si unim dos plans inclinats. S'utilitza en moltes màquines o eines per a separar dos objectes en aplicar-hi una força.
 5. La corriola: És una roda amb una canal que serveix de guia a una corda. En estirar la corda, l'objecte s'eleva.

Màquines compostes

 • Una màquina composta és la combinació i unió de diverses màquines simples.
 • Els operadors mecànics transmeten el moviment per a reduir l'esforç i formen el mecanisme de la màquina. Aquests son els operasors mecànics més utilitzats: 1. Manovella: És una barra doblegada que transmet el moviment a un eix.
 2. Engranatges: Són rodes amb dents que encaixen entre si. Aquest sistema transmet el moviment d'un engranatge a un altre i canvia el sentit de gir.
 3. Pinyó-cremallera: Aquest sistema está format per una roda dentada o pinyó encaixat en una barra dentada o cremallera.
 4. Rodes dentades i cadena: Aquest sistema consisteix en una cadena que transmet el moviment d'una roda dentada a una altra mitjançant una cadena.

La meua experiència en F.P.

A mi em va agradar molt perquè n'hi havia moltes màquines que tenien una funció molt útil. La que més m'agrado va ser la màquina que expulsava aire a presió perquè fa moure un cilindres que divideixen l'aire fresc del calent. També m'agrado molt la màquina que fonia el ferro perquè el seu mecanisme amb manovella em va cridar l'atenció.
Hi havia moltes màquines!

 • Què va ser per a mi F.P.? Va ser una gran experiència en la que moltes persones van deixar el seu temps ensenyar-nos el que ells fan en aquell lloc i van buidar quasi totes les sales mostrar-nos les.
 • Què tipus de màquines n'hi havia?
 1. Mecàniques
 2. Neumàtiques
 • Per a què serveixen? Serveixen per a diferents tipus d'utilitats útils que poden ajudar a l'home a millorar.
 • Què vaig aprendre? Vaig aprendre que n'hi ha màquines que tenen més d'una utilitat. També vaig aprendre que per aconseguir el teu objectiu no hi ha que rendir-se.


En conclusió, F.P. m'ha agradat molt i tant de bo tornara.