СУДСКИ ПРЕВОД - СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

превод на секаков вид документација од и на словенечки јазик

Вршам судски превод на документи за:


  • виза (туристичка и работна) за РС
  • продолжување на образование во РС
  • нострификација на диплома
  • упис и измени во судски/деловен регистар
  • отворање фирма во РС
  • лекарски потврди
  • изводи од Централен регистар на РМ/АЈПЕС
  • купопродажба на возила увезени од РС
  • договори, нотарски акти, судски одлуки и решенија, пресуди, осигурителни полиси и др.

Риа Симоновска - судски преведувач од македонски на словенечки јазик и обратно