Et rent och friskt blod...

...bygger en stark och sund kropp!

Kom och låt Dig inspireras till ett helare och friskare liv!


  • Hur viktig är blodets funktion och sammansättning för vår hälsa?


  • Du får enkla tips och råd hur du kan stärka och öka din energi.


  • En helhetssyn i hälsosammanhang skapar och tillrättalägger balansen på alla nivåer, fysiskt, psykiskt, mentalt och andligt.


  • Vill Du lära mer om ett av de största genombrotten i världen inom den medicinska forskningen idag ?

Ett rent och friskt blod bygger en stark och sund kropp!

Thursday, March 31st, 6:30pm

26 Storgatan

Östersund, Jämtlands län

VÄLKOMMEN TILL FRI FÖRELÄSNING PÅ ECOCAFEET

Torsdag 31.mars kl.18.30 - 20.30

Vi behöver din anmälan med namn och antal deltagare

Skicka e-post till Margareta Jonasson

majoleca@telia.com eller tlf/sms +46 70 274 81074

Big image

Föreläsare är Cathrine Stjern

Cathrine er utdannet Siv.ing.fra NTH i Trondheim, Akupunktør, Soneterapeut, Mikroskopist og foredragsholder.

Som terapeut jobber hun med å skape balanse i kroppen, både fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Hun søker å finne hvor årsaken til sykdom (ubalanse) sitter, slik at det kan gjøres endringer som varer. Hun motiverer til bevisstgjøring av tanker, ord, handlinger og valg. Som resulterer i at den enkelte ser SIN vei, SINE muligheter, og SITT potensial i et sterkere lys.

Hun tar i bruk flere behandlingsformer og reiser rundt med sitt mikroskop for å bidra til å spre kunnskap om kroppen og forståelse for hva den enkelte kan ta tak i for å bedre hverdagen.

Cathrine formidler forskning om et av de største gjennombrudd innen forskning på helse i vår tid.