ליקוי חמה וירח

מגיש: בן וקנין

ליקוי ירח

ליקוי ירח היא התופעה המתרחשת כאשר הירח נכנס לצל של כדור הארץ. במצב זה, צופה הנמצא על אזור בירח הנמצא בצל כדור הארץ, לא יראה את השמש, או יראה רק חלק מהשמש.
ליקוי ירח

ליקוי חמה

הירח מקיף את כדור הארץ אחת לחודש ובמסלולו הוא יכול לחלוף בין כדור הארץ לשמש. ליקוי חמה או ליקוי שמש הינה התופעה המתרחשת כאשר הירח חולף בדיוק בין כדור הארץ לשמש ומסתיר את השמש עבור כדור הארץ.
ליקוי חמה