זהירות בדרכים

מגישה נועה ת

בטיחות בדרכים היא שם כולל לפעולות החינוך וההסברה למניעת תאונות דרכים, למזעור מספר הנפגעים והפחתת חומרת הפגיעות השונות בתאונות אלו.

כללים

עד גיל 9 צריך לחצות עם מבוגר.

עצרו צעד או שניים לפני שפת המדרכה.

הסתכלו לכל הכיוונים

האזינו לקולות התנועה

אם הכביש פנוי חצו בקו ישר ובהליכה מהירה

והמשיכו להסתכל לצדדים בזמן החציה.