"חברותא במאה ה-21 "

ניקול, ברוריה, דבי, שוש וגולדה

מטרות המפגש:

1. הכין מפת חשיבה ומעבר מתכנון מיזם לביצועו על פי הנחיות שניתנו באתר קורס.

2. בניית תכנית פעולה להפעלת מיזם.

מתוך עיון מחודש במסמך משותף שערך במפגש פתיחה שהתקיים ב 2014/9/11 צפו ועלה סימני שאלה לגבי שם המיזם ואופן הפעלתו.

לאחר דיון ארוך החליט לשנות את שם המיזם היות ולא הצלחתי לראות היכן באו לידי ביטוי החונכות, הן מבחינת יחידות התוכן מתוכננות והן בגלל אוכלוסיית היעד שנבחר. לבסוף בחר בשם "חברותא במאה ה -21", כי זה לא מחייב חניכה של תלמידים אלא למידה שיתופית מקוון.

במקור הייתי אמורה לשלב בין חטיבת הביניים לבית ספר יסודי, אך היות וברוריה המלמד בחטיבת ביניים בשבתון, הוחלט על שינוי.

בנוסף- החליט לקחת תלמידי משכבת ​​גיל ה'- ו '(כל אחת מחברות קבוצה ייקח 3 תלמידים שהם ב -3 רמות מיומנות מחשב (.

תכנית הפעולה להמשך העשייה המשותפת:

שלב ראשון

1. בחירת תלמידים יתבצעו באמצעות שאלון מיפוי מיומנויות מחשב המקוון. מילוי שאלון ייערך בתאריך 10-11 / 12/2014.

2. לאחר העביר שאלון ועיבוד נתונים כל אחת מחברות קבוצה יבחר 3 תלמידים: 1 ברמה מיומנת מאוד, 1 ברמה המיומנת ברמה המיומנת 1 פחות

3. הוצאה חוזרים להורים - יידוע על מיזם וקבל אישורם להשתתפות ילדיהם במיזם וזמין למפגש פתיחה.

חוזר יישלח להורי תלמידים לא יאוחר מיום ו 2014/12/12.

שלב שני

קבע תאריך למפגש פתיחה שיתקיים בתאריך 16/12/2014 פא"פ בשעה 13:30 בבית הספר אפיק בחדר מחשבים, למפגש יגיע 3 תלמידים מבית ספר "רכסים" בו עובד דבי.

(מבית הספר האפיק ייבחר 6 תלמידים מכל כיתה ולא 3 מאחר וברוריה משתלב יחד עם גולדה, שוש וניקול במסגרת היווה אמא ​​בבית ספר).

מטרות מפגש: היכרות בין חברי קבוצה שנבחרה.

הסבר בנוגע למיזם ואופן השתתפות בו.

תיאום ציפיות.

רישום לרשת "נפגש".

מהלך מפגש:

1. משחק ההיכרות

2. פעילות לשיתוף פעולה ללא מילים (כרטיסיות קווים)

3. פעילות להגברת אמון האישית וקבוצתית - קבוצה מנחה תלמיד עם עיניים עצומות.

4. הכנת ת.ז אישית באמצעות לינואיט במחשב.

5. כניסה ורישום ברשת "נפגש".

6. סבר מיזם באמצעות מצגת.

7. שיח לגבי ציפיות חברי קבוצת מפעילה מתוכננת במיזם.

8. הצגת מצגת השיתופית של תעודות זהות של חברי קבוצה.

9. חלקו לקבוצות של שלושה בתלמידים בהתאם לרמת שליטה במיומנויות מחשב של (בכל קבוצה תהיה שלוש רמות שליטה של ​​מיומנויות).

שלב שלישי

תחילת עבודת תלמידים ברשת - 2 משימות בחודש.

לדעת משימה אחת בחודש מספיק לצורך פיילוט

נקודות נוספות לחשיבה משותפת:

א. דיון לגבי אופי המשימות, תוצר סופי, הערכת מיזם כיצד?

ב. תכנון לו"ז מפורט יותר למיזם.

ג. עיצוב לוגו וסלוגן למיזם ע"י תלמידים (רעיון להכנת חולצות עם לוגו להצגת מיזם בסיום הקורס (

ד. אופן סיכום והצגת מיזם על ידינו.

חלוקת תפקידים בינינו:

שוש- הוצאת חוזר להורים.

ניקול- הכין שאלון מיפוי מקוון.

גולדה + ברוריה - טיפול ברשת נפגש -פתיחת קהילה ורישום תלמידים.

דבי- חיפוש דילמות ערכי מוסרי לתלמידי שכבת ה'-ו '.

חוזר להורים

תאריך: ______________

לכבוד הורה תלמיד / ה

_________________

שלום רב,

הנדון: הפעלת פיילוט למיזם - "חברותא במאה ה -21"

שמח לבשר לכם כי בנכם / בתכם ________ נבחר / ה לקחת חלק במיזם: "חברותא במאה ה -21."

מיזם זה יאפשר לתלמידים המשתתף במיזם, לתקשר עם ילדי בני גילם מבי"ס ומביית ספר נוספים בעיר, תוך כדי למידה ועיסוק בדילמות חברתית ערכי, באמצעות מחשב והרשת "נפגש" מקשרת ומגשרת בין תלמידים ובין בתי ספר.

הזדמנות פז זו ירחיב את אופקי ילדים ויעשיר את עולמם.

פעילות משותפת יתקיים אחת לשבועות.

המפגש הראשון יתקיים ב -16.12.14 בשעה 13:30 בבית הספר.

לוח מועדי מפגשים עודכן בהמשך.

ברכה

מורות מובילות מיזם

שוש ארגמן, גולדה לניגר, ניקול ויצמן

מנהלת בי"ס

ד"ר אביבה אלמוג

אנא אשר את השתתפות בנכם / בתכם במיזם זה.


אנו מאשרים השתתפות בננו / בתנו _______________ מהכיתה _____ במיזם. שם הורה: _______________ חתימת ההורה ______