Homework

for the 3rd grade

Подготовка

Тестът ще включва правопис на думи за сезони, месеци, дни от седмица, числа, употребата на сегашно просто и сегашно продължително време, слушане с разбиране, четене с разбиране. Той е последен за годината и ще представлява изходно ниво по АЕ за третокласниците. Публикувам електронни учебни ресурси, с които да се упражните по лесен и забавен начин.

1. Упражняване на правопис на думи за сезони, месеци, дни от седмица, числа - ТУК
2. Упражняване на сегашно просто и сегашно продължително време - ТУК
3. Слушане и писане с разбиране - ТУК

Желая приятно учене и подготовка на теста!!!

Госпожата

28.03.2017г. Подготовка за тест 6

Big image

15.03.2017

Урок 31- четене

думи по 2 реда

в работна тетрадка - втора страница

Unit 31/ 3rd grade
Old MacDonald Had a Farm | Nursery Rhyme | Children Songs with Lyrics

24.02.2017г.

Подготовка за Тест 5
Big image

За зимната ваканция

1. Думи от урок 19 - по 2 реда в тетрадка за домашна работа
2. Чуйте и прочетете урок 19
3. Чуйте и повторете часовете от упражнение 2. Кога казваме O'CLOCK, а кога HALF PAST... ?
https://www.youtube.com/watch?v=Ka7atZ1RuVM
https://www.youtube.com/watch?v=a7zzFaYmD-U

20.12.2016г.

Урок 18, да се направят упражненията в работна тетрадка
Да се направи поправката на тест 3, да се подпише тест 3 и оценъчна карта от родител и да се донесат на учител (3те неща) - срок 5.01. 2017г.

16.12.2016г.

1. Урок 18 - четене

subjects

Big image

Поправка на тест 3

На ТОЗИ ЛИНК ще намерите всичко необходимо, за да си направите плана за подобрение на резултатите и поправката на теста.
В клас ще дам повече напътствия как да се ползват материалите.

Подготовка за тест 3

 1. Препишете вярно упражнение 5 от работната тетрадка в тетрадка за домашна работа пет пъти
 2. Направете електронния тест отново, като се опитате да достигнете резултат 10 или 9 точки.

02.12.2016

1. Да се направи писмено упр. 2 от Урок 16 в тетрадка за работа в клас

2. Да се довърши урок 15 в работната тетрадка

3. Подготовка за тест 3

23.11.2016

Урок 14 - четене на урока
Gogo loves English - Have you got a ruler ?

18.11.2016

1. Урок 13 - думите от урока по 2 реда в тетрадка за домашна работа
 • да се довърши урок 12 в работната тетрадка

16.11.2016

1. Урок 12
 • четене на урока
 • от работната тетрадка първа страница на урок 12
Numbers Song for Children - 1 to 20 Number Train | By LittleBabyBum! | HD Version 3D Animation

09.11.2016

1. Урок 11 - упражнение и подготовка за Тест 2

08.11.2016

1. Урок 10
 • довършете упражненията в работна тетрадка
 • четене на урока

02.11.2016

1. Урок 9 - четене на урока

 • да се довърши упр. 4 от учебника в тетрадка за работа в клас.
 • всичко от работната тетрадка на урок 9

In Front Of, Behind, Between | Prepositions Song for Kids

28.10.2016

1. Урок 9 - четене
Where is it? #3
On In Under By Song

26.10.2016

1. Урок 8 четене
 • да се довърши работната тетрадка на урок 8
 • стр 1
 • стр 2 - изрежете и залепете фигурите в различните стаи като слушате
 • Може да направите и упр. 3 и като интерактивен работен лист. Как - като слушате, местите героите на съответните места в къщата и накрая изпишете изреченията с клавиатурата на компютъра си. За да го проверя щракнете бутона 'send". Но първо не забравяйте да си напишете името и класа най-отгоре на работния лист.

this is / that is

"This and That Song" - Rockin' English
[this & that] What's this? What's that? - Easy Dialogue - English educational animation for Kids.

21.10.2016

1. Урок 7 - четене
 • да се довърши урок 7 в работна тетрадка
 • да се разгледа постер - глогстер за спомагателния глагол 'съм' - to be.
 • Как се спряга глаголът 'съм' - to be? Как се задават въпроси? Какво включват кратките отговори? - отговорете!!!

19.10.2016

1. Урок 7
Jobs Occupations ESL Vocabulary For Kids - Teaching and Learning English
Jobs songs by British council

12.10.2016г.

1. Урок 6
 • думите от упр. 3 по 2 реда в тетрадка за домашна работа
 • да се довърши урок 5 в работна тетрадка
Big image

11.10.2016

1. Урок 5
 • Да се довърши писмено в тетрадка за работа в клас.
 • Можете също да проверите описанията на героите от упражнение 3.
 • На упр.4 опишете писмено героите по 2 изречения, както е дадено на модела.
 • работете по индивидуалната поправка на входните нива. За някои ученици срокът е днес

07.10.2016г.

Урок 4

Да си припомним дрехите на английски език

Learn Clothes Vocabulary | Talking Flashcards
Clothes Flashcards - My Clothes Phonics By ELF Learning - ELF Kids Videos

04.10.2016г.

1. Урок 4
 • новите думи от урока по 1 ред в тетрадка за домашна работа
 • четене на урока за семейството на Мико
 • Отговорете на въпросите след урока (устно)

30.09.2016г.

1. Буквите от английската азбука, главна и малка - по 1 ред всяка
2. Частите на тялото - по 1 ред всяка
3. Цветовете - по 1 ред всеки
без KNEE И FINGER

28.09.2016г.

Домашната работа е на работния лист. Попълнете го и донесете за проверка.Това е упражнение и за теста, който предстои следващия час.
Какво да преговорите, за да се подготвите за входния тест?
1. Азбуката
2. Кога пишем А и AN (Днес в час упражнихме)
3. Учебните принадлежности с писане - book, pencil, ...погледнете тетрадките си, имате ги записани всички.
4. Цветовете с писане
5. Частите на тялото
7. Предлозите - on, in, under, behind
8. This is / These are
Успех!

Преговорете азбуката

Преговорете употребата на A или AN пред съществителните

Преговорете частите на тялото - Body parts

Body Parts Song for Kids - This is ME! by ELF Learning - ELF Kids Videos

Преговорете учебните принадлежности с писане

Преговорете цветовете с писане

Прговорете предлозите : in, on, under, behind

In, On, Under, Over, In Front, Behind! Prepositions of Location

This is ....These are

27.09.2016г.

1. Урок 3
 • новите думи от урока по 2 реда в тетрадка за домашна работа
 • четене на урок 3
 • работна тетрадка на урок 3

21.09.2016 ДО 26.09.2016

1. Урок 2
 • думите за частите на тялото да се напишат по 1 ред в тетрадка за домашна работа
 • да се преговорят числата до 12 и цветовете
 • да се довърши в работната тетрадка урок 2 и от урок 3 - упр. 2 и упр. 3
 • да се преговорят предлозите самостоятелно : in, on, under, behind

Да се урражни спомагателния глагол TO BE

Да се упражни спомагателен глагол TO BE - направете викторината

Учебна 2016 - 2017 година

17.09.2016

1. Урок 1
 • напишете думичките от втората страница на урока по 1 ред в тетрадка за домашна работа
 • научете въпросите и техните отговори от флашкартите
 • довършете урок 1 в работна тетрадка

his - негов / her - нейна

Big image

this is - това е (за ед. ч.) / these are - това са (за мн.ч.)

Big image

What's your name? My name is Bart.

Big image

16.09.2016

Преговор на азбуката
 • Преговорете английската азбука и думите към нея
 • напишете по 1 един ред с думите в тетрадки за работа в клас
Big image

15.09.2016

Правилата в класната стая
http://love2learnen.weebly.com/classroom-rules.html

Росица Минева

Пето основно училище "Митьо Станев", Стара Загора