שפת הכתיבור

Mother's day -Episode 11 יום האם- פרק

הסבר

הסרטון הבא מתוך הסדרה יום האם ,שעוסקת בהבדלים בין שפת ההורים לשפה הנהוגה ברשת האינטרנט =כתיבור