הברון רוטשילד

הברון רוטשילד הוא דמות מופת?

האם הברון רוטשילד הוא דמות מופת?

הברון רוטשילד הוא דמות מופת כי:

הברון רוטשילד היה "הנדיב" הידוע כי היה התומך העיקרי ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה. רכש אדמות רבות מידי השלטון הטורקים ומידי הערבים, נטל חסות כלכלית על המושבות הראשונות, בהן ראשון לציון, פתח תקוה וזיכרון יעקב, ופיתח תשתיות ציבור ושירותי קהילה. בשל כך זכה לכינוי נוסף - "אבי היישוב"

חייו של הברון רוטשילד

רוטשילד נולד 1845 בעיירה ליד פריז שבצרפת

עם תחילת הפגרומים ברוסיה בשנת 1881, הקימו ראשי יהדות צרפת ועד סיוע ליהודי רוסיה ופרסמו כרוז נגד המדיניות האנטישמית. בין החותמים עליו היה רוטשילד, והדבר הביא אותו למסקנה שיש לפתור את בעיית היהודים על ידי עלייה לארץ ישראל.

לאחר מכן התחיל הברון לעסוק בפיתוח יישובים בארץ ישראל. המשבר החריף שבו היו נתונות המושבות הראשונות בארץ ישראל, דחף את רוטשילד להשקעת כספים רבים בהן ולמעורבות רבה בחייהן. תחילה עזר למושבה ראשון לצייון, זכרון יעקוב, ראש פינה ועקרון וסייע למקומות אחרים בתרומו להן למעל מחמש מיליון לירות.