עץ התמר - עבודה בכלים דיגטליים

עבודה שיתופית יצירתית

המטלה

התלמידים התבקשו להשתמש בכלי דיגיטלי בשם PUPPET שהינו כלי שבעזרתו ניתן ליצור סרטון תמונות או וידאו ולדובב אותו . בעזרת כלי זה עליהם לצלם סרטון בשם עץ התמר ע'פ סיפור משל שנלמד בכתה . עליהם להיות יצירתיים לשנות את מאורעות הסיפור עצמו אך לשמור על תוכנו.

התלמידים חולקו לקבוצות היטרוגניות של 8 תלמידים והתבקשו לעבוד בשיתופיות מלאה ..

תוצרים

והנה חלק מהתוצרים

כתה ה' 1

כתה ה' 2