Samen Deskundiger RizoB

11-12-2012 vanaf 13.30 uur

Beste collega's

Graag nodigen we jullie uit voor een Samen Deskundiger bijeenkomst op 11-12-2012. De volgende onderwerpen staan deze middag geagendeerd:

1. Kaders ICT Vaardigheden Kennisnet

2. Tablets in het onderwijs

3. Opstart Themamarkt

Bart Brom

Mart Kuijpers

p.s. Laat je even weten of je aanwezig bent via mkuijpers@skozok.nl

Uitwerking Agenda

Kaders ICT Vaardigheden:

* Hoe gaat jouw organisatie hier mee om en welke rol pak jij hierin?

* Wat wil je ermee bereiken?

* Wat zijn de consequenties?

* Op welke wijze organiseer je Professionalisering in jouw bestuur: Korte en lange termijn

Tablets in het onderwijs:

* Welke afweging maak je bij de keuze van tablets?

* Op welke wijze zet je tablets in?

* De problematiek van educatiece apps?

* Beheer?

* Op welke wijze verandert de rol van de leerkracht bij het gebruik van tablets?

Opstart Themamarkt

* Samenstellen werkgroep

* Uitgangspunten formuleren

*