ירדן שליו. כיתה ה1.

ביה"ס צמח השדה מעלה אדומים

המעשים הטובים שלי

אני עושה כך :אני עוזרת לאמא לבשל

עוזרת לחברות

לא לעצבן את אחים שלי

שרשרת של מעשים טובים
סרטון תדמית לנוער מעשים טובים
Big image