Whats hot & whats not

ICT innovaties

Trends

  • Mobiel ( interface / apps )
  • Cyber (Attacks, DDOS)

Kansen

  • gebruiksvriendelijk voor gebruiker

Perspectief

Lange termijnverwachting positief De prognose voor de lange termijn is positief. ICT neemt een steeds belangrijker plaats in bij bedrijven of het nu gaat om marketing, data of efficiënte (werk)processen.Om maximaal te kunnen profiteren van deze toenemende vraag zal de sector meer moeten samen werken. Klanten willen meer inspraak en simpele ICT-oplossingen.

Vraag en aanbod

Steeds meer financiële instellingen lopen aan tegen de grenzen van hun ict-systemen. 70 tot 80 procent van het beschikbare ict-budget gaat op aan het beheer van de systemen zodat slechts weinig overblijft voor innovatie. Hierdoor stagneert de ict-innovatie die de banken voorheen vaak aanjoegen.


Apps Hypotheek-app , het mobiel verkrijgen van inzicht in kadasterinformatie

Maatschappelijk en economisch belang

  • Je creëert meer banen in de IT markt.
  • Hoe meer er digitaal gewerkt word hoe minder papier er wordt gebruikt.

Risico’s/bedreigingen

  • Uitgaven IT
  • Het tekort aan ICT-personeel leidt tot spanning op de arbeidsmarkt, toename van ziekteverzuim door hoge werkdruk en in ernstige gevallen zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Personele ontwikkelingen

Politieke partijen

Cybersecurity VVD

Het beveiligen van digitale systemen en netwerken is belangrijk om onze economie en samenleving draaiend te houden. Zowel de cyberdreiging als de afhankelijkheid van cyberinfrastructuur neemt toe. Dit maakt ons kwetsbaar: uitval van elektriciteit, internet of betalingsverkeer levert direct grote problemen op. De versterking van de mogelijkheden en instrumenten voor overheid en bedrijfsleven om besturingssystemen en bedrijfs- en persoonsgegevens van vitale objecten beter te kunnen beschermen is daarom noodzakelijk.


Het CERT EU wordt opgezet om cyberaanvallen op belangrijke Europese ICT infrastructuur tegen te houden. Daarnaast zal het Europees Cybercrime Centrum in Den Haag zich gaan bezighouden met zaken zoals fraude bij internetbankieren