CLOROPLASTS

L' ORGÀNUL DE LES CÈL·LULES VEGETALS

Big image

QUÈ ÉS?

Els cloroplasts són uns orgànuls citoplasmàtics únics de les cèl·lules vegetals. Estàn formats per la membrana interna i externa, grana, lamel·la i l'estroma.

D' ON PROVÉ ELS SEU COLOR?

Gairebé sempre són de color verdós graciés a una substància anomenada clorofil·la. Encara que els cloroplasts poden tenir colors diferents, per la existència d'altres substancies al seu interior.

Són molt importants ja que té lloc la fotosíntesi. La fotosíntesi és un procés químic pel qual els éssers vius amb clorofil·la i a partir d'aigua, les sals minerals i CO2 elaboren matèria orgànica amb ajut de la llum del Sol.

Com són?

El seu nombre forma i tamany són variables d'unes cèl·lules a unes altres. Per exemple en les cèl·lules de les algues sol haver cloroplasts de una mida considerable i de formes molt variables. En canvi, en les plantes superiors pot haver moltes més cèl·lules, però de forma ovalada o esfèrica.

Estructura i components

Presenten una cobertura formada per una doble membrana: una externa ( permeable ) i l'altra interna( impermeable ). En cap de les dues membranes no trobem ni la clorofil·la ni els lípids colesterols.

A l'interior,i delimitat per la membrana interna trobem l'estroma que és el medi intern on trobem un elevat nombre de components , com ADN, bacteris, ribosomes, enzims, inclusions...

Dins del estroma tobem el tilacoides ( que són sàculs aplanats ), trobem la membrana tilacoïdal ( que te una cavitat interior anomenada espai tilacoïdal ), trobem els tilacoides de grànul i els grànuls.

Chloroplast Structure and Function