פעולות דוד למלוכה

דוד וגוליית

דוד שאז היה עדיין רואה צאן מגיע למערכה מול הפלשתים כדי להביא ציוד לאחיו גוליית מגיע מהעיר הפלשתית גת וכול המחנה של ישראל פוחדים להתמודד נגדו דוד מתנדב לקרב ומנצח את גוליית ובכך משנה את תדמיתו לתדמיתו לשל תדמית של לוחם חזק ואנשים מתחילים לתת כבוד לדוד ולראות בה כאדם חזק וכמנהיג

הריגת הנער העמלקי

דוד הורג את הנער העמלקי והאיש היחיד שיש לו הוכחות למה באמת קרה לשאול בדקותיו האחרות ואחרי זה דוד יכול לשנות את הסיפור לטובתו האישית ולעצב אותו לצורה שהוא רוצה בכך

קינת דוד

דוד מתאבל אבל קצר (עד הערב) בנוסף לכך דוד מקדיש לשאול את קינת דוד מכיון שדוד ויונתן היו נערצים ודוד רוצה להציג את עצמו כחבר קרוב של שאול ושל יונתן האהובים על העם הוא סופד להם בכינה זו ומציג לעם שהוא היה קרוב אליהם