קידוש וסעודה

קידוש וסעודה

2.הוא מופיע בספר:"קידוש-לשבתות ולחגים",ומופיע בפסקים מספר בראשית שקוראים בקידוש,וגם מופיע בעשרת הדברות.

הוא מזוהה עם היהדות.

מאז ימי הביניים נוהגים על מנהג זה בכניסת שבת.


3.מטרת המנהג:מטרת הקידוש היא להבדיל ולהבחין בין יום השביעי לשאר ימי השבוע.

בכול חג עושים קידוש וסעודה,מאז ומתמיד.

לא-קידוש זה חלק מהיהדות והוא לא נועד להחליף אף מנהג.\

לקסיקון לתרבות ישראל:

http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=655

Big image