האהבה מעוורת

טל בוכריס כיתה ז2

הבלדה

מלאך אלוהים לאביו של שמשון ואמו התגלה

בן ייוולד לכם הייתה בפיו הבשורה,

בשורה אותה בישר למנוח ולאשתו העקרה.

נזיר אלוהים יהיה הוא למן ההתחלה,

עליכם לנהוג מנהג נזירות עוד בטרם הלידה.


שמשון הגיבור, שופט שונה משאר השופטים

גדל כנזיר האלוהים ולבדו פעל כנגד הפלישתים.


הפלישתים התמודדו מולו ללא הצלחה

נוחלים מפלה אחר מפלה.

אינם מהססים לאיים על בני משפחה,

לגלות להם את נקודת התורפה.


בפחדם הרב החליטו הפלישתים

לנצל את חולשתו של שמשון לנשים.

לפתות את שמשון נבחרה דלילה היפה,

כתמריץ אלף ומאה כסף הובטחו לה,

בצע כסף אותו בשמחה היא לקחה.


שמשון הגיבור, שופט שונה משאר השופטים

גדל כנזיר האלוהים ולבדו פעל כנגד הפלישתים.


דלילה היפה את שמשון מפתה,

בדברי חלקלקות וחנופה אינה ממעיטה.

השמירה על סודך אינה מעידה על אהבתך,

עד היום כל תשובותיך היו מהתלה.

אינך מוכן לגלות לי מהו סוד כוחך.

עבורי את היפה בנשים ואת מבטחי בך אשים,

אל תציקי לי יותר ותמאיסי לי את החיים,

כוחי במחלפות ראשי, גדלתי כנזיר האלוהים.


שמשון הגיבור, שופט שונה משאר השופטים

גדל כנזיר האלוהים ולבדו פעל כנגד הפלישתים.


כך בעורמה רבה הצליחה דלילה להשיג מטרתה

כשעל שמשון נפלה תרדמה את שיער ראשו גזזה.

הפלישתים עקרו את עיניו והובילוהו ברוב שמחה

לבית מקדש אלוהיהם דגון - קבל עם ועדה.


שמשון עיוור וחסר כוחותיו

עומד בין שני עמודי התווך של המקדש,

נושא תפילה אחרונה שיחזקהו האלוהים

ויעזור לו בנקמתו בפלישתים.

בשתי ידיו לופת הוא את העמודים

ובקריאה: תמות נפשי עם פלישתים

קורס הבניין על כל החוגגים.


שמשון הגיבור, שופט שונה משאר השופטים

גדל כנזיר האלוהים ולבדו פעל כנגד הפלישתים.

הערך החברתי

כעת אפרט על הערך החברתי שעולה מן הבלדה,

הערך החברתי הוא נאמנות, נאמנות היא ערך חברתי עליון, בעל חשיבות רבה.

דלילה עבור בצע כסף ויתרה על נאמנותה לשמשון וגילתה את סודו לאויביו.

בצע כסף יכול להשפיע על שיקול דעת של בני אדם ולפגוע בהתנהגות המוסרית שלהם ולהוביל אותם לבוגדנות.

על האדם להיות נאמן לעקרונותיו, לעמוד במילתו, נאמן לחבריו ולא לחשוב רק על עצמו.