Tutvume!

Ülesandeid külmapühadeks

Tere!

Mina olen sinu uus õpetaja Lisabet.

See on minu esimene aasta õpetajana Tartu Veeriku Koolis.

Varem olen õpetanud esimest, teist, kolmandat, neljandat ja viiendat klassi mitmes teises Tartu linna koolis.

Sel kevadel lõpetan ma Tartu Ülikooli ja saan magistrikraadi õpetamises.

Sellel lehel saad sa minuga juba natuke tutvuda ja ka ennast mulle tutvustada.

Lisaks saad sa meenutada kõike, mida õppisid ja said teada eelmine aasta.

Ma ootan väga sinuga kohtumist ja loodan, et sinul ja minul saab olema töine ja tore aasta.

Minust

SINU ÜLESANNE

ET MULLE NATUKE ENDAST KIRJUTADA.

Mida õpime sel aastal?

Eesti keeles loeme palju põnevaid jutte ja saad veel osavamaks kirjutajaks.

Loodusõpetuses räägime ilmast, loomadest, lindudest ja taimedest erinevatel aastaaegadel.

Matemaatikas õpime arvutama juba 20 piires ja tutvume mõõtühikutega.

Käsitöös ja kunstis meisterdame, joonistame ja teeme muud huvitavat.

Kehalises kasvatuses mängime, võimleme ja oleme tervislikud.

Meie klassi lubadused uueks aastaks

Sinu uus tunniplaan

Big image

Ülesanne 2

Kirjuta uus tunniplaan päevikusse.

Kasuta oma parimat käekirja.

Küsimused? Mured? Rõõmud?

Kui sul on küsimusi või mõtteid, mida tahaksid väga minuga jagada, võid mulle alati kirjutada.