מנהגי חג הפסח

עידן עיני ד'2

מנהגי חג הפסח הם:

1.איסור אכילת חמץ (לחם)

2.אכילת מצות

3.קריאת הגדה של פסח

4.הכשרת כלים

5.תענית בכורות

6.איסור מלאכה

7.קורבן הפסח

8.ליל הסדר

9.תפילת טל

10.עומר תנופה

הגדה של פסח

סיפור יציאת מצריים

ההגדה מספרת כי היה מלך במצרים העתיקה,פרעה שמו. הוא שיעבד את בני ישראל בעבודות פרך.

אך יום אחד ראה כי בני ישראל הולכים ומתרבים והחליט להשליך כל בן שיולד - ליאור!

הייתה אישה יהודיה,יוכבד שמה.יום אחד נולד לה ילד ידעה שהמצרים בדלת ולכן בנתה תיבה ושלכה אותה ליאור.

ובת פרעה יצאה להתרחץ ביאור וראתה את התיבה ומשתה אותה מן המים ועל כך קוראים לו משה.

משה דל ויום אחד יצא לראות את בני ישראל ו...לא האמין למראה עיניו ,הוא ראה מצרי מכה יהודי

משה לקח את השוט והצליף את המצרי למוות . פרעה שמע על הנעשה ורצה להרוג את משה.

אך משה ברח למדינת מדיין והיה לרועה צאן . ויום אחד ראה סנה בוער...אך הסנה נשאר בחיים ולא נשרף

לפתע התגלה מולו ה' ואמר: ''לך אל פרעה ותגיד לו 'שלח את עמי' ותוציא את בני ישראל''.

משה ואהרון הגיעו לארמון פרעה וביקשו לשלוח את בני ישראל אך פרעה לא הסכים וה' הכה את מצריים ב10 מכות:

דם

צפרדע

כינים

ערוב

דבר

שחין

ברד

ארבה

חושך

ומכת בכורות בה מת בן פרעה.

לבסוף הסכים.

בני ישראל יצאו לעבר ים סוף,לא היה זמן לאפות לחם ולכן אפו מצות.

וכשהגיעו לים סוף,משה הרים את המטה שלו והים נחצה לשניים

ולאחר מכן הרים את המטה שוב וחיילי פרעה טבעו בים.