Antibiotica

in de veehouderij

Antibiotica en Antibioticaresistentie

Antibiotica is een stof met bacterieremmende of bacterie dodende werking. Aangezien antibiotica geen invloed heeft op zoogdieren of mensen is het een zeer geschikt geneesmiddel voor ons. Er zit alleen één groot nadeel aan antibiotica, antibioticaresistentie. Steeds meer bacteriën worden resistent tegen antibiotica. Evolutietechnisch gezien een logisch verschijnsel: survival of the fittest, maar voor ons een groot probleem. Als wij deze resistentie niet tegen gaan kunnen we in de toekomst levensgevaarlijke ziektes niet meer behandelen terwijl deze nu nog gemakkelijk te bestrijden zijn met antibiotica.
Hoe onstaat resistentie tegen antibiotica? - Een animatie

Antibioticagebruik in de Veehouderij

Niet alleen mensen maar ook dieren zoals in de veehouderij gebruiken antibiotica. Ook hier, is antibioticaresistentie een groot probleem. Als hier de bacteriën ongevoelig worden voor het middel, wordt deze resistente bacterie niet alleen verspreid onder de diersoort zelf, maar kan deze bacterie ook worden doorgegeven aan de veehouder, zijn medewerkers of kan het in ons voedsel terecht komen.
Big image

Maatregelen

Om de antibioticaresistentie te voorkomen moeten de veehouderij, de dierenartsen en de overheid samenwerken. Om te beginnen moet elke veehouderij zijn antibioticagebruik registreren. Via de Stichting Dierengeneesmiddelen Autoriteit is het mogelijk deze gegevens te vergelijken en wanneer er uitschieters plaatsvinden, krijg je het Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit op je dak.


Andere maatregelen die worden genomen is preventie van de ziekte. Door goede stal- en managementsystemen is er minder kans op bacteriële infecties, waardoor ook een verlaging in het antibiotica gebruik.


Om onzorgvuldig gebruik van antibiotica te voorkomen dient er eerst een klinische inspectie plaats bij het bedrijf. Als hierbij geen diagnose is gesteld, wordt de antibiotica toegediend, maar dit mag alleen door de dierenarts gedaan worden, zo er is op het bedrijf verder geen antibiotica aanwezig.


Dit alles wordt gecontroleerd door de overheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is toezichthouder hiervan.

Statistieken

De overheid wil dat veehouders minder antibiotica gebruiken om de resistentie vorming te verminderen. In 2013 is het antibioticagebruik in de veehouderij met 59% verminderd ten opzichte van 2009. In 2015 moet het antibioticagebruik 70% minder zijn dan in 2009.

Regels antibiotica

  • De nieuwe regels komen bovenop de al geldende regels voor antibiotica: Veehouders die dieren aanleveren voor de slacht waar nog teveel resten van antibiotica in zitten, worden bestraft.

  • Dierenwinkels mogen geen antibiotica verkopen.

  • Antibiotica die als laatste redmiddel voor mensen worden gebruikt, mogen ook alleen als laatste redmiddel bij zieke dieren worden ingezet.

  • Grondstoffen voor diergeneesmiddelen mogen niet zonder vergunning worden verhandeld.

Verspreiding van antibioticaresistentie

Een ander gevaar dat opdoemt bij antibioticaresistentie is de verspreiding hiervan. Als één iemand resistent is en de bacterie door geeft, wordt de resistentie van deze bacterie ook doorgegeven. Het is daarom erg belangrijk dat iemand met een infectie apart verzorgd wordt in het ziekenhuis om besmetting van andere patiënten te voorkomen. Het verplegend personeel neemt extra hygiënemaatregelen, dit allen om antibioticaresistentie te verminderen.

Bas Rossewij, Jasper van de Nieuwenhuijzen, Quinty de Jong en Merel Jongmans