Teadmusloome

Ülesanne

Definitsioon

see on uute teadmiste loomise protsess üksi või koostöös, mille käigus jagatakse ja antakse tagasisidet.
Building knowledge: constructivism in learning

Viide

Teadmusloome (knowledge building) on protsess, mille käigus läbi koostöö ja argumenteerimise sünnivad uued teadmised. Tedmusloome tulemusi jagatakse alati teistega ja selle kohta antakse loojatele tagasisidet. Teadmusloome mõiste pärineb Bereiterilt ja Scardamalialt (1993).
Big image