Tidvatten

Av: Gabriella, Jenny och Caroline

Beskriving

Tidvatten uppstår på grund av månens och solens dragningskraft. Det resulterar i höjningar och sänkningar på havsnivån.


Med hjälp av tidvattenkraftverk kan tidvattnets rörelse- och lägesenergi användas till att skapa energi. Rörelseenergin i tidvattenkraftverket omvandlas till elektrisk energi med hjälp av en turbin.

+

  • Det är miljövänligt.
  • Vatten och månen kommer alltid finnas och kan alltså alltid vara ett alternativ till att framställa energi.
  • Det är lönt att användas i länder där det finns mycket tidvatten som till exempel Frankrike och Storbritannien.

-

  • Finns ingen tillgång till tidvatten i Sverige, eftersom vattenskillnaderna är för små.
  • Det är väldigt dyrt att bygga tidvattenkraftverk.
  • Det är inte speciellt lönsamt i de flesta länder då tidvatten bara förekommer några timmar per dag.