ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

XXIX ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

XXIX ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

„ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА“, Компетенција: К2, Приоритети: 6

Циљна група полазника: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Акредитација Завода за унапређивање образовања и васпитања број 432. Сви полазници добијају Уверење на 8 бодова.

XXIX ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

Saturday, Feb. 2nd 2013 at 10am-6pm

Вука Караџића

Смедеревска Паланка

Савез учитеља Републике Србије у сарадњи са локалним друштвима учитеља организује

XXIX ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

„ЈАЧАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА“, Компетенција: К2, Приоритети: 6

Циљна група полазника: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Акредитација Завода за унапређивање образовања и васпитања број 432. Сви полазници добијају Уверење на 8 бодова.

ПЛЕНАРНИ ДЕО 10 - 11.30 сати

Актуелности у образовно-васпитном процесу

· Допринос СУРС-а развоју образовно-васпитног процеса

· Спољашње вредновање школа у Србији, представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја

· Постигнућа ученика IV разреда на међународном тестирању TIMSS 2011, представник Института за педагошка истраживања

ПАУЗА 11.30 – 12.30

РАДИОНИЦЕ 12.30 – 14.30 сати / 15 – 17 сати, Евалуација, подела Уверења 17 - 18 сати

Савремени трендови у методологији и васпитно-образовном процесу

Сваки полазник похађа пленарни део и обавезан је да учествује у две од понуђених радионица.

Број понуђених радионица зависи од броја пријављених полазника, тако да програм ЗС није идентичан у сваком граду.

Обе радионице трају по 2 сата. Између I и II радионице предвиђена је краћа пауза када полазници мењају групе за које су претходно добили пропуснице.

Програм ЗС за сваки град налазиће се најкасније 5 дана пре термина одржавања на сајту Савеза учитеља Републике Србије www.surs.org.rs

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ у свим градовима: изложба уџбеника, наставних средстава и дечје штампе за основне школе

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО, најкасније 15 дана пре термина одржавања путем мејла или факса домаћину ког сте одабрали.

Пријавни формулар и програм ЗС за град за који сте се определили можете преузети на сајту www.surs.org.rs

КОТИЗАЦИЈУ за учешће на ЗС уплаћују искључиво правна лица на рачун друштва учитеља - домаћина ЗС:

- за чланове СУРС-а - локалних учитељских друштава: 1.800,00 - за све остале просветне раднике који нису чланови: 2.500,00 динара.

Друштво учитеља Смедеревска Паланка

субота, 2. фебруар 2013.
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

petric.miroljub@gmail.com
igoradovanovic@gmail.com
026/322.060
Мирољуб Петрић 064/183.4686
Игор Радовановић 064/252.8125